بایگانی برچسب: اگر کلید ماشین تان را گم کردید چه کنید؟

اگر کلید ماشین تان را گم کردید چه کنید؟

اگر کلید ماشین تان را گم کردید چه کنید؟

اگرچه گم کردن کلید اتومبیل شما همیشه ناخوشایند است ، اما لازم نیست که استرس داشته باشید ، شما با خونسردی کامل این موضوع را به نمایندگی های مجاز خودرویتان گزارش میدهید و معمولاً یک یا دو روز طول می کشد تا تعمیر گاه کلید جدید برای شما سفارش ، برش و برنامه ریزی نماید […]